מבנים מסוכנים


מבנים מסוכנים מבנים מסוכנים מבנים מסוכנים
בניינים שטופלו על ידינו :

בניין מגורים ברחוב רופין 33 בעיר תל אביב - עיבוי וחיזוק יסודות ועמודים. יציקה ותליית מרפסות שקרסו בחזית הדרומית, טיפול יסודי בברזל פגוע, שיקום בטונים, טייח ושפריץ לחוץ. הכל בוצע לפי הנחיות מהנדס מטעם עיריית תל אביב כולל חידוש מעקות, צינורות מים דלוחין וביוב.

בניין מגורים ברחוב הנביאים 25 בעיר תל אביב - טיפול ושיקום בברזלים ובטונים פגועים. עיבוי העמודים ושחזור טייח שטיינפוץ.

בניין מגורים ברחוב וולפסון 49 בעיר תל אביב - תיקון מבנה לפי דרישות עיריית תל אביב, שיקום ברזל ובטונים.


הסרת צו מבנה מסוכן
בעיריית ת"א קיימת יחידה למבנים מסוכנים האחראית לטיפול במבנים מסוכנים ברחבי העיר בהתאם לחוק העזר לתל-אביב-יפו (מבנים מסוכנים) התשס"ב – 2001.
מתוקף החוק, מהנדס היחידה למבנים מסוכנים מופקד על בדיקת מבנה שיש חשד לגבי יציבותו, לקביעת מידת מסוכנות ו/או הריסתו.
 
 לאחר שמתקבלת פניה ברשות המקומית בדבר חשד למבנה מסוכן, מבצעת היחידה את הפעולות הבאות:
  • ביקורת מהנדסי העירייה במבנה החשוד כמסוכן לציבור הרחב או לדיירים המתגוררים בו.
  • הכרזת המבנה כמסוכן על פי חוק העזר לתל-אביב-יפו ומשלוח הודעה לבעלים לשם ביצוע תיקונים וחיזוקים בטיחותיים בו/ הריסת המבנה או חלקים ממנו/ אטימה של מבנה נטוש שמצבו מהווה סכנה לציבור.
  • עריכת ביקורות מעקב בבניין, על מנת להתעדכן במצבו ולוודא כי העבודות הדרושות על פי הודעת העירייה, אכן בוצעו.
  • אכיפת דרישות העירייה לביצוע תיקונים בטיחותיים בבניין, ע"י נקיטת הליכים משפטיים נגד בעליו.
כיצד מבטלים צו מבנה מסוכן?
לאחר שקיבלתם הודעה על הכרזת המבנה כמסוכן ובו מצוינים ליקויים כגון :
"התפרקות גושי טיח ובטון מהמרפסות בחזית הקדמית ובחזית הצדדית הצפונית".
"חשיפת ברזלים ורלסים חלודים"
 "התפרקות טיח ובטון מהקרניזים"
"הורדת גושי הטיח והבטון הרופפים"
"תיקון וחיזוק עמודים בקומת הקרקע המפולשת"
"תיקון תקרת קומת הקרקע המפולשת בחזית הצפונית בכניסה המערבית"
"תיקון קולי התקרות הלקויים בכל המקומות הנדרשים בכל החזיתות"
 "הגדר מבטון בחזית המגרש סדוקה לאורכה ולרוחבה ומתפרקת" ועוד ועוד
אנחנו מבצעים את עבודות השיקום כמובן שבליווי  מהנדס מוסמך  בעל ידע ורקע בנושא בהתאם לכתוב בהכרזת העירייה בצורה יסודית  עם גימור מושלם ולשביעות רצונכם.
  • בסיום ביצוע  עבודות שיקום המבנה – אנחנו מעבירים דיווח על סיום גמר העבודות למדור מבנים מסוכנים בעירייה.
  • אנחנו קובעים פגישה משותפת עם מפקחי המדור למבנים מסוכנים 
  •  לאחר שהבניין נבדק, מתקבל אישור מהעירייה לכל דיירי הבניין  על כך שהבניין תוקן כנדרש והוסר שמו מרשימת מבנים מסוכנים בעירייה.
  • במקרה שהבניין נמצא כבר בהליך משפטי ולאחר שאנחנו סיימנו לתקן את הליקויים הנדרשים   -  העירייה אחראית לביטול התביעה מול השירות המשפטי בעיריית תל – אביב 
זהו תהליך שהופך להיות פשוט וקל רק אם פונים לאנשים המתאימים בעלי ידע נרחב, מקצועי ובעלי ניסיון  בעבודה הנדסית ושיתוף פעולה מול הרשויות המקומיות.
 
אתם בידיים טובות – מחכים לכם !!!!